BMWC 2

Podzim 2004 – Moravský kras (Sloupsko-šošůvská jeskyně, propast Macocha…). Na druhém BMWC nás bylo třináct a kupodivu jsme se také vešli do jednoho pokoje. Na druhém sletu začala oblíbená tradice večerů s kytarou a zpěvem. Také toto BMWC se skládalo hlavně z výletů do přírody. Navštívili jsme krápníkové jeskyně a obdivovali krásy podzimu v komplexu vápencových skal. Bydleli jsme doslova na kraji propasti Macocha. Na tomto sletu vzniklo cosi, o čem se později vždy hovořilo jako o duchu BMWC. Tato akce je zároveň malým historickým mezníkem, od něhož se začaly mezi českými zájemci o čarodějnictví šířit rituální popěvky známé též jako „pohanské chanty“.