BMWC 5 – Čáslavsko

BMWC 5 se konalo v létě 2005 na úpatí Železných hor (u Čáslavi) a bylo v několika ohledech ojedinělé. Byl to jediný slet, jehož délka konání byla jeden celý týden. Zároveň se jednalo o jedinou akci tohoto typu, která se neodehrávala v ubytovacím zařízení – nýbrž v objektu patřícím jednomu z účastníků. Na BMWC 5 jsme poprvé vyzkoušeli uspořádat rituál. Do této doby jsme byli v tomto ohledu spíše konzervativní a drželi se spíše teoretické roviny. BMWC 5 bylo také posledním sletem pořádaným jedinou osobou (zakladatelem).