Poučení o zpracování osobních údajů

  1. Realizační team shromažďuje a zpracovává osobní a citlivé osobní informace pouze za účelem zajištění organizace BMWC.
  2. Zaslání požadovaných informací se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
  3. Informace o čarodějnické praxi a názory na knihy o čarodějnictví a tradici Wicca se považují podle § 4 písm. b) zákona za citlivé osobní údaje vypovídající o filozofickém přesvědčení. K jejich zpracování musíte dát výslovný souhlas, který bude součástí e-mailu s požadovanými údaji. Tento souhlas bude trvat tak dlouho, dokud sami neprojevíte vůli se BMWC nadále neúčastnit.
  4. Tyto citlivé údaje jsou zpracovávány pouze za účelem maximální míry vyloučení účasti potenciálně nebezpečných, psychicky narušených či problémových osob nebo osob, které čarodějnictví nezajímá a na BMWC by ztrácely čas.
  5. Osobní údaje ani citlivé osobní údaje nejsou poskytovány jiným osobám a disponuje s nimi pouze realizační team BMWC.
  6. Podle § 12 zákona máte právo požádat kohokoliv z realizačního teamu o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Obsahem této informace je vždy sdělení o účelu zpracování a o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování.
  7. Podle § 21 odst. 1 zákona máte právo požádat realizační team o vysvětlení nebo o likvidaci svých osobních údajů, jestliže se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou osobního, soukromého života, v rozporu se zákonem nebo jsou-li osobní údaje nepřehledné s ohledem na účel jejich zpracování. Pokud realizační team shledá takovou žádost oprávněnou, je povinno neprodleně žádosti vyhovět podle § 21 odst. 2 zákona. V případě, že žádosti nevyhovíme, máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 − two =