BMWC 5 – Čáslavsko

BMWC 5 se konalo v létě 2005 na úpatí Železných hor (u Čáslavi) a bylo v několika ohledech ojedinělé. Byl to jediný slet, jehož délka konání byla jeden celý týden. Zároveň se jednalo o jedinou akci tohoto typu, která se neodehrávala v ubytovacím zařízení – nýbrž v objektu patřícím jednomu z účastníků. Na BMWC 5 jsme poprvé vyzkoušeli uspořádat rituál. Do této doby jsme byli v tomto ohledu spíše konzervativní a drželi se spíše teoretické roviny. BMWC 5 bylo také posledním sletem pořádaným jedinou osobou (zakladatelem).

BMWC 5 was held at summer of 2005 near to Čáslav, in Železné hory („Iron Mountains“) and it was unique in several aspects. It was the only conference that lasted for a whole week. It was the only event that took place in a home of one of the participants and not in a public place that would be rented. BMWC 5 was also the first time we tried to do a ritual. Until that time, we were quite conservative about this matter and sticked to theory rather than practise. Also, BMWC 5 was the last one to be organized by only one person (the founder).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *