BMWC 2

[:CZ]Podzim 2004 – Moravský kras (Sloupsko-šošůvská jeskyně, propast Macocha…). Na druhém BMWC nás bylo třináct a kupodivu jsme se také vešli do jednoho pokoje. Na druhém sletu začala oblíbená tradice večerů s kytarou a zpěvem. Také toto BMWC se skládalo hlavně z výletů do přírody. Navštívili jsme krápníkové jeskyně a obdivovali krásy podzimu v komplexu vápencových skal. Bydleli jsme doslova na kraji propasti Macocha. Na tomto sletu vzniklo cosi, o čem se později vždy hovořilo jako o duchu BMWC. Tato akce je zároveň malým historickým mezníkem, od něhož se začaly mezi českými zájemci o čarodějnictví šířit rituální popěvky známé též jako „pohanské chanty“.[:en]

Autumn of 2004 – Moravský kras (Sloupsko-šošůvská cave, the Macocha deep…). We were thirteen at the second BMWC and could still fit into one room. At this conference, our favourite tradition of evenings with guitars and singing has started. This BMWC consisted mainly from trips to nature. We have visited stalactical caves and walked in amazement through a complex of limestone rocks. We lived literally at the edge of the Macocha deep. This conference also gave birth to something which has been called „a spirit of BMWC“ ever since. This event was also a small milestone in Czech pagan history because it was this BMWC where Czech witches started to be aware and spread pagan chants.

[:]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 + two =