BMWC 15

BMWC 15 se konalo v létě 2011 na kraji Šumavy na úbočí hory Kleť. Toto uspořádali Eurik a Joanna. vyznačovalo se přenádherným okolím, neboť se konalo uprostřed lesů. Omračující byly zejména západy slunce s výhledy na okolní kopce. Podobně jako na BMWC 5 jsme se na tomto sletu koupali v bazénu. Opět se odehrál úspěšný bardský večer se spoustou písní a poezie. Rituály byly orientovány na kontinentální keltská božstva, a byly konstruovány velmi zajímavým způsobem, v němž se potkávaly wiccanské a druidské vlivy. Toto BMWC bylo také prvním, na němž uspořádali rituál naši zahraniční hosté. Výlety do přírody nás zavedly na Kleť a na nedaleké keltské Hradiště, kde byl rovněž uspořádán obřad. Podobně jako BMWC 9 bylo toto uspořádáno chatovém táboře, nutné říci že s mnohem lepším výsledkem.

BMWC 15 was held in a summer of 2011 at the outskirts of Šumava Mountains, at the foothill of Kleť. This conference was organized by Eurik and Joanna and it was characteristic by a picturesque countryside in the middle of forests. The sunsets on the nearby hills were simply stunning. We also bathed in a swimming pool, just like we did at BMWC 5. There was another successful bardic evening with lots of songs and pagan poetry. The rituals were Celtic-oriented and they were constructed by a very specific way, combining both Wicca and Druidic aspects. It was also the first conference with a ritual organized by our international guests. Our trips to nature led to Kleť and a nearby Celtic settlement, where we also had a ritual. The accommodation was similar to BMWC 9 (a cottage camp for children) but with much better results.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ten + sixteen =