Pravidla BMWC

Podstata BMWC

 1. Pro každé BMWC určuje Zahrada dvojici hlavních organizátorů dobrovolníků (muž a žena) a tato dvojice si sama volí další členy a spolupracovníky, se kterými dohromady tvoří realizační tým.
 2. Realizační tým nese rovným dílem hmotnou zodpovědnost za konání akce, která nezahrnuje objasněné škody na majetku (pokud vzniknou, je povinností původců je uhradit).
 3. Realizační tým rozhoduje o podobě akce, organizaci, programu atd.
 4. Realizační tým rozhoduje o přihláškách účastníků.
 5. Realizační tým neplatí účastnický poplatek.
 6. Realizační tým se sestavuje po každém BMWC a může se obměňovat.

Pravidla BMWC

 1. Účastníci jsou povinni uhradit ubytování a účastnický poplatek v přesné výši a dle pokynů realizačního týmu..
 2. Na BMWC se často vybírá záloha předem. V případě změn v účasti po závazném termínu se záloha obvykle nevrací.
 3. Účastníci nesmí poškozovat majetek provozovatele areálu ani ostatních účastníků – v případě porušení jsou povinni uhradit vzniklou škodu. Organizátor nenese odpovědnost za škody způsobené účastníky ani za jejich osobní věci.
 4. Účastníci by se měli chovat tak, aby pohanské/čarodějnické společenství zanechalo v místě konání pozitivní dojem.
 5. Účastníci by měli dbát na pořádek, uklízet po sobě a zanechat prostory v lepším stavu než před svým příjezdem.
 6. Účastníci jsou povinni respektovat realizační tým, dbát jeho pokynů a chovat se slušně jeden k druhému i k personálu areálu.
 7. Účast na BMWC je umožněna pouze osobám starším 18 let. Účastníci mladší 18ti let se mohou zúčastnit výhradně se souhlasem rodičů.
 8. Účast na všech bodech programu a jiných společných aktivitách je dobrovolná.
 9. Veškeré materiály a fotografie ze sletů na internetovém fóru jsou pouze pro naši potřebu a jejich šíření není možné bez souhlasu všech zdokumentovaných na dané fotografii.
 10. Obsah interního fóra účastníků BMWC obsahuje důvěrné informace, které je zakázáno sdělovat jiným lidem. Přístup na internetové fórum je udělován realizačním týmem každému, kdo se zúčastnil alespoň jednoho BMWC a choval se podle pravidel – toto fórum je součástí P)O(F (www.pohanskeforum.net).
 11. Zvaní návštěv či cizích osob do areálu, kde se BMWC odehrává, není dovoleno.
 12. Není dovoleno předem informovat cizí osoby nebo veřejnost o přesném místě konání BMWC. Jedinou výjimkou je informování rodičů nezletilých účastníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

eleven + three =