BMWC 9

BMWC 9 se konalo na jaře 2007 na Českomoravské vrchovině v obci Vanov. Pro toto BMWC jsme poprvé vyzkoušeli areál chatového tábora pro děti. Jelikož bylo velmi chladné počasí, neukázalo se to jako úplně úspěšný nápad. Pozitivním důsledkem však byl užší kontakt s přírodou. BMWC 9 bylo prvním sletem, kde byly ve větší míře pořádány rituály. Jednalo se zejména o slavnostní zahájení akce formou rituálu a také její rituální ukončení. Součástí byl také germánský obřad a thór blót uspořádaný v rámci programu pro muže. Počet účastníků na tomto BMWC se začal blížit třicítce. BMWC 9 bylo dalším posunem od teorie k praxi, kromě rituálů se konaly další prožitkové workshopy zaměřené například na masáže, šamanismus apod.

BMWC 9 was held in Spring of 2007 in Českomoravská vrchovina („Czech-moravian highlands“), in Vanov. At this BMWC, we have tried a cottage camp for children as a means of accommodation. It proved a bad idea because of a very cold weather. The positive aspect of this was, however, a better and closer contact with nature. BMWC 9 was the first conference with an increased number of rituals. That included a ceremonial start and an end of the conference in a form of rituals. The agenda consisted from e.g. a Germanic rite and a thor blot which took place during the male workshop. There were around thirty participants. BMWC 9 was yet another step from theory to practise. Apart from rituals, there were many workshops aimed at personal experience, massages, shamanism etc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 3 =