BMWC 6 – Malá Skála

BMWC 6 se konalo na podzim roku 2005 na Malé Skále. Slety v tomto období se ustálily na počtu účastníků mezi patnácti a dvaceti a ani tato akce nebyla výjimkou. BMWC 6 bylo první, které nepořádal pouze Zahrada, ale tým lidí (v tomto případě zatím pouze dvoučlenný, Zahrada společně s Barakou). BMWC 6 navázalo na pokusy (BMWC 3) o strukturovaný program a tuto myšlenku poprvé přetvořilo v realitu. Program byl znám účastníkům předem a měl přesný časový rozvrh. Kromě výletů do přírody jsme se věnovali přednáškám na různá témata, pohansky orientovanému kreslení, meditacím, runám apod. Podnikli jsme výlet na hrad Frýdštejn. Toto BMWC bylo (v dobrém) poznamenáno faktem, že jeho první polovina se nesla v duchu babího léta, které se během jediného odpoledne přehouplo v zimu (sněhová vánice), což jsme pozorovali i pocítili na vlastní kůži během výletů do přírody. Vzpomínanou raritou na tomto BMWC byl kohoutek ve stěně společenské místnosti, ze kterého místo vody teklo pivo. BMWC 6 bylo historicky posledním sletem, který byl zcela uzavřený a založený pouze na osobních kontaktech mezi lidmi. Do této doby bylo BMWC věcí veřejnosti neznámou.

BMWC 6 was held in autumn of 2005 in Malá Skála. Conferences in these years had usually from fifteen to twenty participants and this one was no exception. BMWC 6 was the first one to be organized not by a single person but by a team (in this case it was Zahrada and Baraka). This conference picked up on the attempts of structured agenda (from BMWC 3) and finally made it a reality. The agenda was given to the participants beforehand and it had a clear time schedule. Apart from trips to nature, we had lectures on various topics, workshops with pagan-inspired drawing, meditations, runes and so on. We went for a trip to Frýdštejn castle. Changing seasons had a great impact on this conference (in a good way) because its first half was an indian summer which then suddenly changed into winter and snow storms. We had to feel this change first-hand on our trips. All participants still hold a nostalgic memory of a tap in a common room that poured not water but beer. BMWC 6 was the last conference that was closed and based only on a friend network among participants. BMWC was unknown to public until that time.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 5 =