úvod

Je nám ctí Vás seznámit s pravidelně se opakující akcí, která se nazývá Česko-moravský čarodějnický slet, nebo-li BMWC. Zkratka pochází z anglické verze názvu: Bohemian and Moravian Witches‘ Conference. BMWC je prožitkově orientované a intenzivní setkání lidí, kteří se zajímají o tradice čarodějnictví a pohanství. BMWC je už od svého počátku v roce 2004 koncipováno jako přirozeně se rozvíjející projekt, který ve velké míře tvoří sami účastníci. BMWC vyrostlo z malého setkání o několika lidech do tématicky bohaté akce. BMWC obvykle zahrnuje rituály, mýty, přednášky, výlety do přírody, zábavu a radovánky. Zkušenost prožitá na BMWC je jedinečná, také proto se např. naši zahraniční hosté každý rok vrací. V posledních letech se účast ustálila na počtu něco přes čtyřicet účastníků.

Jelikož chceme umožnit účast potenciálním zájemcům a poskytnout čarodějnické veřejnosti seriózní informace o tom, co BMWC je a co od něj očekávat, vznikly v roce 2007 tyto stránky

BMWC je akce nezisková a je vždy pořádána hlavně pro zábavu a poučení. Spojuje nás přátelství, ochota učit se jeden od druhého, vzájemně si naslouchat a bavit se. BMWC je založeno na otevřenosti a toleranci.

Účast na BMWC je možná pouze pro pozvané osoby nebo pro ty, kdo vyplní přihlášku, kterou najdete zde a něco nám o sobě řeknou. BMWC není akce určená široké veřejnosti. Nejde nám o peníze, ale o zájem o věc.

BMWC je sérií předem připravených přednášek, workshopů, rituálů, cvičení, výletů do přírody, her a v neposlední řadě také zábavy. Důležitým aspektem BMWC je také socializace a navazování kontaktů. Na BMWC vzniklo nejedno přátelství i nejeden svébytný pohanský projekt. BMWC si pořádají účastníci sami pod vedením zakladatele Jakuba Achrera (mezi pohany znám též pod přezdívkou Zahrada), který se na organizaci vždy nějakým způsobem podílí.