"Česko-moravský čarodějnický slet"

BMWC je nekomerční a pravidelná vícedenní událost určená nejen novopohanům různého vyznání za účelem jejich setkávání a patří k nejvýznamějším událostem novopohanského společenství v České republice.

úvod

Je nám ctí Vás seznámit s pravidelně se opakující akcí, která se nazývá Česko-moravský čarodějnický slet, nebo-li BMWC. Zkratka pochází z anglické verze názvu: Bohemian and Moravian Witches‘ Conference. BMWC je prožitkově orientované a intenzivní setkání lidí, kteří se zajímají o tradice čarodějnictví a pohanství. BMWC je už od svého počátku v roce 2004 koncipováno jako přirozeně se rozvíjející projekt, který ve velké míře tvoří sami účastníci. BMWC vyrostlo z malého setkání o několika lidech do tématicky bohaté akce. BMWC obvykle zahrnuje rituály, mýty, přednášky, výlety do přírody, zábavu a radovánky. Zkušenost prožitá na BMWC je jedinečná, také proto se např. naši zahraniční hosté každý rok vrací. V posledních letech se účast ustálila na počtu něco přes čtyřicet účastníků.

Jelikož chceme umožnit účast potenciálním zájemcům a poskytnout čarodějnické veřejnosti seriózní informace o tom, co BMWC je a co od něj očekávat, vznikly v roce 2007 tyto stránky

BMWC je akce nezisková a je vždy pořádána hlavně pro zábavu a poučení. Spojuje nás přátelství, ochota učit se jeden od druhého, vzájemně si naslouchat a bavit se. BMWC je založeno na otevřenosti a toleranci.

Účast na BMWC je možná pouze pro pozvané osoby nebo pro ty, kdo vyplní přihlášku, kterou najdete zde a něco nám o sobě řeknou. BMWC není akce určená široké veřejnosti. Nejde nám o peníze, ale o zájem o věc.

BMWC je sérií předem připravených přednášek, workshopů, rituálů, cvičení, výletů do přírody, her a v neposlední řadě také zábavy. Důležitým aspektem BMWC je také socializace a navazování kontaktů. Na BMWC vzniklo nejedno přátelství i nejeden svébytný pohanský projekt. BMWC si pořádají účastníci sami pod vedením zakladatele Jakuba Achrera (mezi pohany znám též pod přezdívkou Zahrada), který se na organizaci vždy nějakým způsobem podílí.

Read More